Newsy

Unijne ograniczenia dla pomp ciepła? To może wszystko zmienić!!

Unia Europejska planuje zaostrzyć przepisy dotyczące gazów stosowanych m.in. w pompach ciepła. W rezultacie część urządzeń może zniknąć z rynku już za kilka lat.

Branża ostrzega jednak, że to zbyt wcześnie, aby znaleźć alternatywę, co może stanowić problem dla niektórych producentów. Dążenie do neutralności klimatycznej i ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych sprawia, że pompy ciepła stają się istotnym elementem strategii energetycznej Unii Europejskiej. W ramach planu REPowerEU zakłada się, że do 2026 r. na terenie państw UE zostanie zainstalowane 10 mln pomp ciepła, a do 2031 r. – 30 mln. Jednak Parlament Europejski przyjął ostatnio stanowisko dotyczące zakazu stosowania i sprzedaży gazów fluorowanych (f-gazów), które są powszechnie wykorzystywane w wielu pompach ciepła.

Branża wyraża obawy, że producenci pomp ciepła nie zdążą dostosować się do nowych przepisów, gdyż opracowanie alternatywnych rozwiązań, atestowanie i wdrożenie nowych technologii zajmuje około pięciu lat. W przypadku niektórych technologii, takich jak wykorzystanie propanu, proces może być jeszcze dłuższy ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Europosłowie również zauważyli problem i w poprawkach zwrócili uwagę na potrzebę ścisłego monitorowania sytuacji na rynku oraz zagwarantowania, że zmiana przepisów dotyczących f-gazów nie spowoduje zakłóceń na unijnym rynku pomp ciepła.

Polscy i europejscy producenci pomp ciepła wyrażają wspólny sprzeciw wobec drastycznych ograniczeń stosowania f-gazów, apelując o przesunięcie zakazu wprowadzania do obrotu urządzeń z f-gazami na późniejsze terminy. Pozwoliłoby to firmom na opracowanie alternatywnych rozwiązań i zainwestowanie w nowe technologie, wspierając jednocześnie zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Parlament Europejski przyjął na razie jedynie stanowisko ws. redukcji emisji gazów fluorowanych. Wkrótce rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi i Komisją Europejską, podczas których zostanie wypracowany ostateczny kształt przepisów. Wersja przegłosowana przez PE może więc jeszcze ulec zmianie.

Mając za cel zredukowanie emisji dwutlenku węgla do środowiska i ograniczenie globalnego ocieplenia, jako THERMATEC w swoich urządzeniach wykorzystujemy czynnik roboczy R290. Czynnik R290 jest uznawany za czynnik o największym potencjale rozwojowym w branży, gdyż pomaga osiągnąć globalny cel neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, dzięki jego ultra niskiemu poziomowi GWP.

Porównanie czynników roboczych względem ich potencjału do tworzenia efektu cieplarnianego GWP (ang. Global Warming Potential).

CZYNNIK GPW
CO2 1
R290 3
R32 675
R134A 1430
R410A 2088
Artykuł Unijne ograniczenia dla pomp ciepła? To może wszystko zmienić!!